KLARINETT- OCH TROMBOMPROJEKT


Ett samarbete mellan Rutvikskolan och Kulturskolan under 4 veckor, Vt 2010.

Projektet syftar till;

- att skapa intresse och öka kunskapen om trä/bleckblås instrumenten.

- att ge eleverna en musikalisk upplevelse och träna deras färdigheter

- att uttrycka sig estetiskt. Att möta skolans år 3 elever.

- att Individuellt och tillsammans med andra kunna skapa musik i elementära former.

Medverkande elever: År 3, Rutviksskolan.

Pedagoger: Niklas Haak och Patrik Östholm

Foto: Niklas Haak