Arméns Musikkår, Norrland 1995

Arméns Musikkår Norrland (AMN) var en värnpliktig musikkår som startade sin verksamhet 1993 för att i första hand ansvara för musiken vid förbanden i det norra militärområdet. Från början hette musikkåren Norrlands Musikpluton, men bytte senare namn till Arméns Musikkår Norrland. Musikkåren var stationerad i Boden och var verksam till och med 2001. Det sista året bedrevs verksamheten med kontraktsanställda musiker.

Förutom den tänkta verksamheten tillkom även framträdanden i samband med högvakter, statsbesök m.m. AMN har också genom åren gjort utlandsturnéer till bl.a. Norge, Finland, Danmark, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Frankrike, Tyskland och Belgien. Musikkåren har även gjort ett par inspelningar på CD och kassett.

 

Nedan följer en liten nostalgitripp ifrån året då jag var med, 1995. Det blev ett lyckat år för mig eftersom jag erhöll ett stipendium för bäste musiker.

 

Lite Youtube filmer nedan. Tyvärr är inte kvalitén så bra, men tänk på att det då (1995) bara fanns VHS-kameror. ;)

Fyspass

 

 

Uppvärmning inför konsert

 

 

Arméns Musikkår, Norrlands 1995 figg!

Del 1

 

Del 2

 

Del 3

 

Del 4

 

Ni som var med i 1995 års kår. Gör er tillkänna om ni har fler bilder samt filmer som jag kan lägga upp på min hemsida