Webansvarig för Blåsningens hemsida Niklas Haak

online

 

Blåsningen är en symfonisk blåsorkester som har funnits sedan 1985. Där ingår träblåsinstrument så som tvärflöjt, klarinett och saxofon, bleckblåsinstrument med trumpet, valthorn, trombon och tuba samt elbas och slagverk. Blåsningen är det tredje steget av tre blåsorkestrar på Kulturskolan där dom duktigaste och mest drivna eleverna finns. Den yngsta medlemmen är 13 år men de flesta är senare högstadie- eller gymnasieelever ifrån hela Luleå kommun. Vi repeterar en gång i veckan 1,5 timmar varje gång. Vår repertoar består av traditionell blåsmusik som marschmusik, pop, rock, schlager, jazz, klassiskt och filmmusik. Varje år startar vi upp med en orkesterhelg för att snabbt komma i form. Ett årligt igenkommande inslag för orkestern är samarbetet med Fyrkantens blåsorkester. Det är blåsorkestrar från Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn som under en dag träffas och spelar tillsammans. Dagen mynnar ut i en konsert där ca 130 musikanter bildar en gigantisk blåsorkester. Vår målsättning är att få fram duktiga musikanter som kan fungera bra individuellt och i grupp. Vidare är det viktigt att de känner god gemenskap och ökad självkänsla.

Orkestern repeterar på torsdagarna mellan kl 18:00-19:30 i Kulturskolans orkestersal

För orkestermedlemmar: Här kan ni få mer information om hur ni betalar in pengar till Blåsningens föräldrarförening. Här