Webansvarig för blåssippornas hemsida Niklas Haak

online

 

Blåssipporna är det första steget i Kulturskolans blåsorkesterverksamhet. Den vänder sig till elever som spelat 1-2 år och går i mellanstadiet. Orkestern i dess nuvarande form har funnits i ca tio år. Instrumentbesättningen är flöjt, oboe, klarinett, saxofon, trumpet, trombon, valthorn, tuba, elbas och trummor. Syftet med verksamheten är att introducera eleverna i orkesterspel. Eleverna spelar i orkestern ca ett år och flyttar sedan upp till nästa steg The Music Band.

Orkestern repeterar på onsdagarna mellan kl 16:30-17:30.