Niklas Haak är född 1974 Sibbhult, Skåne. Han började spela saxofon vid elva års ålder vid den Kommunala musikskolan i Östra Göinge Kommun, vartefter han fortsatte vid Musikgymnasiet i Kristianstad. 1995 antogs Niklas vid Arméns Musikkår, Norrland, där han gjorde sin värnplikt som musiksoldat. Året blev väldigt lyckat för Niklas - han fick nämligen utmärkelsen "Bäste musiker" och blev i samband med detta tilldelad ett stipendium på 10 000 kronor. Samma år fick han även Östra Göinge kommuns ungdomsstipendium. Efter rekryten blev Niklas antagen vid Musikhögskolan i Piteå, där han läste till instrument- och ensemblelärare under ledning av den klassiske saxofonisten Jörgen Pettersson.

År 2011 erhöll Niklas Göran Lagerwalls musikpedagogstipendium på 25 000 kr med motiveringen; "Niklas Haak tilldelas Göran Lagerwalls pedagogstipendium för sin ständiga strävan att finna nya vägar i sin undervisning och för sitt genuina intresse för eleverna. Han äger en stor förmåga att att ge eleverna möjlighet till eget skapande. Genom ny teknik och ständig nyfikenhet stimulerar han till samspel och kommunikation och förädlar samtidigt tradition och nyskapande på ett föredömligt sätt". Niklas arbetar sedan 2000 som musiklärare vid Luleå Kulturskola (saxofon/klarinett/ensemble/orkester). Han har även haft ett individuellt uppdrag som lagledare mellan åren 2002-2008. Niklas frilansar också som musiker och är medlem i saxofonkvartetten Absolut SAX ,Sax 4 Fun, Duo Haak/wester samt i soul/funkbandet; GG & The Funky Soul Crew. Niklas är ofta anlitad som solist eller ensemblemusiker i olika konstellationer och samarbetar nära kompositörer och andra scenkonstnärer. Han har också medverkat som solist i flertalet kyrkokonserter, symfoni- och jazzorkestrar samt medverkat i ”world music project” så som samisk musik i bandet Skáddjil. Niklas har även medverkat som avancerad statist i Kay Pollaks film "Så Och På Jorden". Det som karaktäriserar Niklas mest är hans nyfikenhet på nya utmaningar.

"I mitt yrke som musiklärare, försöker jag ständigt hitta nya vägar i min undervisning. Jag vill skapa en känsla av att alla sinnen används i ett samspel mellan lärare/elev. Min undervisning bygger mycket på ”ensemblespel” samt att hitta nya grepp, ämnesöverskridande.
I ett tidigt stadium introduceras eleverna i samspel/sceniskgestaltning och dess möjligheter. Elevintresset fördjupas genom att jag använder mig av egna ensemblearrangemang samt ny teknik så som dator. Vidare använder jag min hemsida som kommunikationskälla. Genom detta forum skapas också förutsättningar för eleverna att samtala om tex litteratur samt undervisningsmaterial. Vidare även se/lyssna på deras egna projekt samt föreställningar.
Varje år medverkar mina elever i ca 30-40 föreställningar. Av dessa är hälften integrerade projekt ute på skolorna. Genom elevinflytande ger jag eleverna möjlighet att utöver den traditionella undervisningen i skolan kombinera instrument i sin undervisning. Detta görs ofta utifrån olika tematiska teman samt i dialog med skolans pedagoger. En viktig del i min undervisning är att jag vill ha med flera musikgenrer samt skapa ett forum för samspel och kommunikation. //Niklas"