Niklas Haak är född 1974 i Sibbhult, Skåne. Han började spela saxofon vid 11 års ålder vid den kommunala musikskolan i Östra Göinge kommun, vartefter han fortsatte vid musikgymnasiet i Kristianstad.

1995 antogs Niklas vid Arméns Musikkår, Norrland. Året blev väldigt lyckat för Niklas - han fick nämligen utmärkelsen "Bäste Musiker" och blev i samband med detta tilldelad ett stipendium på 10 000 kr. Samma år erhöll han även Östra Göinge kommuns ungdomsstipendium. Efter lumpen blev Niklas antagen vid Musikhögskolan i Piteå, där han utbildade sig till träblåslärare under ledning av den klassiske saxofonisten Jörgen Pettersson (Stockholms saxofonkvartett).

År 2011 erhöll Niklas Göran Lagerwalls musikpedagogstipendium på 25 000 kr med motiveringen; "Niklas tilldelas Göran Lagerwalls pedagogstipendium för sin strävan att finna nya vägar i sin undervisning och flr sitt genuina intresse för eleverna. Han ägen stor förmåga att ge eleverna möjlighet till eget skapande. Genom ny teknik och ständig nyfikenhet stimulerar han till samspel och kommunikation och förädlar samtidigt tradition och nyskapande på ett föredömligt sätt".

Niklas arbetar som musiklärare på musikskolan i Kristianstad. Han frilansar även flitigt som musiker och då som solist eller ensemblemusiker i olika musikkonstellationer. Han komponerar och arrangerar musik för olika ensembler samt samarbetar nära och gärna med kompositörer och andra scenkonstnärer.

Han har också medverkat i "World Music Project" så som musiker i det samiska bandet Skáddjil.

Niklas har även varit avancerad statist i Kay Pollaks film "Så Ock På Jorden". Den som karaktiserar Niklas mest är hans nyfikenhet på nya utmaning och genrebredd.