Språk och Kultur - Minoritetsspråk


- ett samarbete mellan Luleå Kulturskola och Hemängskolan

• Att skapa intresse och öka kunskapen om minoritetsspråk i Sverige.
• Att ge eleverna en musikalisk upplevelse och träna deras färdigheter att uttrycka sig estetiskt.
• Att tillsammans kunna skapa musik, rytm och dans i elementära former genom temainriktat arbete. Vidare att kunna få kunskap och lära känna minoritetsspråken (samiska, miänkieli, finska, romani och jiddisch) i Sverige.

 

Copyright Niklas Haak