V. 17 - (23 april - 29 april) - Torsdagens lektioner inställda

V. 18 - (30 april - 6 maj) - Måndag samt Tisdagens lektioner inställda p.g.a. lov

V. 19 - (7 maj - 13 maj) - Fredagens lektioner inställda p.g.a. lov